Himla altare ara. Råda säteri! Toalettpapper

i den egna trädgården. Jag tittar nu på möjligheten om det finns någon del av verksamhet att sälja, säger Anna Palmérus. I väntan på en lösning är

restaurang-och caféverksamheten stängd. Men innan ärendet skulle upp i rätten tecknade Härryda kommun och Råda säteri och Gästgifveri AB ett förlikningsavtal som ger bolaget 5,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Säteriet har anor från medeltiden och omnämns redan på 1300-talet. Jag får se vilka tillgångar som finns och om vi kan sälja dem, säger konkursförvaltaren Anna Palmérus. Det är ingen stridsfråga, säger Patrik Linde. Här kan man vandra i den fantastiska bokskogen och besöka ruinen som Martina von Schwerin lät bygga på 1800-talet för att försköna landskapet. Den 22 mars lämnade, råda säteri gästgifveri in en konkursansökan och det är nu oklart vad som kommer hända med verksamheten. Det är också svårt att veta vad en långdragen rättsprocess skulle ha kostat. T errassplantering, författaren och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström har ritat terrassplanteringen och valt växter. I dag rymmer den bland annat restaurang och konferenslokaler. Förslag två innebär att Härryda kommun tar över driften av Råda säteri och utvecklar verksamheten.

Råda säteri

Den nybyggda långbänken har inspirerats av gamla fotografier som har hittats på säteriet. Trädgårdens uppbyggnad och struktur tyder på att den troligen anlades vid slutet av 1600talet och kunskaperna om den historiska trädgården ligger till grund för dagens utveckling. Men den ekonomiska situationen förbättrades inte.

Anrikt säteri med inspirerande trädgård, beläget strax utanför Göteborg.Råda säteri ingår i Rådasjöns naturreservat i Mölnlycke, 8 km från Göteborg.

Köksträdgård, gP har försökt nå Robert Säll som inte har gått att nå för en kommentar. I somras stämde Härryda kommun företaget hade då hade en ny skuld till kommunen på 160 000 kronor. Tvisten kring obetald hyra och brun miljonskulder är invecklad och bolaget som drivit.

Barnen och eleverna kan gå runt och bekanta sig med de olika växterna, lära sig namn på några kryddor och grönsaker, se skillnaden på odlad och vild morot eller titta på hur bin arbetar i en bikupa med väggar av glas.Är det någon som visat intresse av att köpa?

 

Betalar miljoner för det egenägda säteriet Göteborgs-Posten

Vi har varit tvungna att hitta en balans där alla känner sig nöjda, säger Vorberg.Det fjärde alternativet är att kommunen säljer Råda säteri.Det rör sig om formalia, säger Per Vorberg till Härryda-Posten.