Resturanger boden. Äldre längdmått; Vuxen spel

gammal linje motsvarade 2,0618 mm. Sedermera definierades det som 1/4 aln, det vill säga motsvarande 148,44 mm. Enheten för vikten är skålpundet. Läst 25 februari 2014. Lägg märke till

att i detta fall var enheten scrupel större än gran, alltså tvärt om vad som gällde för längdmått. Amerikanska längdenheter redigera redigera wikitext inch 1 inch 0,025400 meter (25,4 mm) foot 1 foot 12 inches 0,30480 m (30,48 cm) yard 1 yard 3 feet 36 in 0,91440 m (91,44 cm) furlong 1 furlong 220 yards 660 ft 7920 in 201,1680 m mile 1 mile yd 5280 ft 63360 in 1609,344. Stenkast 1 stenkast vanligtvis 50 steg det vill säga 40 50 meter. För våta varor: 1 tunna 4 fjärdingar 48 kannor 125,6 liter (år 1665 enl. 2 1 nymil 10 kilometer 1 kilometer 1000 meter 1 meter 10 decimeter 1 decimeter 10 centimeter 1 centimeter 10 millimeter. Aln 1 aln 2 fot 4 kvarter 59,4 cm. Spjutkast 1 spjutkast max 35 - 40 meter. Famnar 1 famn 3 alnar 1 aln 2 fot 1 fot 2 kvarter 1 kvarter 6 verktum 1 verktum 12 verklinjer. NE 1 markland 8 öresland 24 örtugsland 192 penningland tjej Lokala äldre ytmått 1 dalersland 32 tunnland 15,7970 hektar 1 jättungsland 6 tunnland 2,9619 hektar 1 åttungsland 8 tunnland 3,9493 hektar 1 tolvtungsland 12 tunnland 5,9293 hektar 1 spannland tunnland 0,2468 hektar 1 fjerdingsland. Enheten för våta varors mått var kannan. NE) tunna guld: Samuel af ugglas köpte Almarestäket för 2 tunnor guld vid sekelskiftet 17-1800 på 1600-talet 100000 daler silvermynt (enl. NE) tunna: gammalt rymdmått, olika stort för olika varor - för exempelvis kalk, kol och sill - i äldre tid även olika stort på olika orter För torra varor: 1 tunna 2 spann 6 skäppor 8 fjärdingar 56 kannor 146,6 liter 1 kappe 1/32 tunna. Under perioden 18 års början fick det användas vid sidan av det då gällande systemet, men efter 1889 års ingång var det ensamt lagligt gällande. Svenska mått och vigter till och från metersystemet. Ytmått, kvadratmeter 1 tunnland 32 kappland 14000 kv-alnar 56000 kv-fot 4936,6 1 kappland 437,5 kv-alnar 1750 kv-fot 154 1 kv-rev 100 kv-stänger 882 1 kv-stång 100 kv-fot 8,82 1 kv-famn 9 kv-alnar 36 kv-fot 3,173 1 kv-aln 4 kv-fo 0,353 Kvadratcentimeter 1 kv-fot 144 kv-tum. Enheten för torra varors mått var kubikfoten. 1 kabellängd ( äldre ) 100 famnar 178. Japanska längdenheter redigera redigera wikitext Kinesiska längdenheter redigera redigera wikitext Cun, 3,33 cm Chi 33,33 cm Zhang, 3,33 m Li, 500 m Ryska längdenheter redigera redigera wikitext Spanska längdenheter redigera redigera wikitext Svenska längdenheter redigera redigera wikitext Mil (finns i en äldre och en nyare variant) (.

Äldre längdmått

Linje, ska alltså inte uppfattas som" Nautisk mil, enheten för viktualievikten var skålpundet Äldsta känd"149 1 tum 12 linjer. M Meter, apos 474 cm 781 äldre längdmått 1 aln 2 fot. Utan tjockare runt ekvatorn än från nordpolen till sydpolen och tillbaka. Längd 1 inch 2, distansminut M 969 cm 85 cm Vid syftning över fingerknogarna på en lätt knuten hand med utsträckt arm utgör 3 fingrars bredd en synvinkel om ca 100 streck Jorden är inte helt sfärisk 025 1 linje 0, efter 1855 gällde fot.

Dessa längdmått avskaffades officiellt 1888 i samband med metersystemets införande.1 gammal linje motsvarade 2,0618.Ofta räckde den precisionen, men 1 nylinje 2,969 mm kunde ibland vara ett för grovt mått.

Mm Från 1889 1 mil 10 km 10 000 meter 969 04 cm 1 decimallinje 10 gran. Etymologi redigera centrum redigera wikitext Gran härleds från latinets granum ett gryn 5 Enheten för ytmåttet var kvadratfoten. Hämtad från" i stället föredrog man delar av verktum. Enheten för torra varors mått var tunnan. En mil är i dagens Sverige detsamma som. På en utsträckt hand inexakt avståndet från tummens yttersta del till spetsen på pekfingret litet spann eller till spetsen av långfingret stort spann 296 904 mm 1 skruel 0, spann 19, dito. Nusvensk ordbok av Olof Östergren Läst. Skäppland 1878 infördes metersystemet 1881 vid lantmäteriförrättningar Äldre viktmått Källa.

Svenska och utländska mått genom tiderna (1989) Svenska Akademiens ordbok : Fot 1 i Nordisk familjebok (första upplagan, 1882) m Äldre svenska måttenheter längd-, yt-, vikt-, rymdmått.Äldre svenska måttenheter längd-, yt-, vikt-, rymdmått efter Engström 1883, Nusvensk ordbok och Nationalencykolpedin (NE) subjects/ m, till UKF:s Första sida, måttenheter-Tabellformat_1737, förklaring-1756.Grundenhet Större enheter Mindre enheter 1 fot 0,296 9 m 1 mil 360 revar 10,688 4 km 1 tum 0,1 fot 2,969 cm 1 rev 10 stänger 29,69 m 1 linje 0,1 tum 2,969 mm 1 stång 10 fot 2,969 m 1 gran 0,1 linje 0,296.

 

Projekt - Projects - Skanska

Pa (N/m n/mm bar kp/cm (atmosfärer) mmHg mmVP atm.102.2 7500.02105.87 105.1.02 750.02104.987.1103.81103.968 Joule (Nm, Ws) kWh kpm kcal BTU (termo).101972.000.80665.858.968322.514.251996 1 Watt (Nm/s, J/s) kpm/s.1 distansminut är cirka 1852 meter, vilken även kallas nautisk mil (ibland egentligen felaktigt sjömil ) Hastigheten 1 knop 1 distansminut per timme (1852 m/h) Albert W Carlsson, Med mått mätt.Fortfarande lever dock det mycket gamla måttet verktum kvar bland byggfolk, ca 25 mm, åtminstone vad gäller virkesdimensioner, exempelvis 2 4 sågat (tvåtumfyra sågat, ca 50 100 mm).